ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ 2017

За поредна година Столична община чрез Столичен инспекторат организира традиционното пролетно почистване преди светлите християнски празници. Пролетно почистване 2017! Целта на кампанията е да се включат повече доброволци в почистването на нашия град, които да облагородяват, правят по- красиви местата, където живеят и работят и продължават да ги пазят.

До старта на кампанията остават:

Ние осигуряваме

Логистика на кампанията, чували и ръкавици, посадъчен материал, информация за местата, които ще се почистват и начин как се включат доброволци на телефони 987 5555, 9870606 и на телефоните на районните инспекторати от 09.00 до 11 .00 ч. и от 15.00 до 16.00ч.

Важно е да знаят гражданите, че:

Да не изхвърляме отпадъците, събрани от почистването на тавани, мазета, общи части на сгради, в контейнери за битови отпадъци и разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Събраните от почистването отпадъци да се поставят в чували до контейнери за битов отпадък.

Да не изхвърляме строителни отпадъци от ремонтни дейности или строителни площадки в контейнери за битови отпадъци и разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Да не изхвърляме опасни отпадъци в контейнери за битови отпадъци и разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Да не изхвърляме излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в контейнери за битови отпадъци и разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Да не кастрим, режем, премахваме клони на дървета и храсти без разрешително от Районната администрация.