ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ 2016

За поредна година Столична община чрез Столичен инспекторат организира традиционното пролетно почистване преди светлите християнски празници. Пролетно почистване 2016! Целта на кампанията е да се включат повече доброволци в почистването на нашия град, които да облагородяват, правят по- красиви местата, където живеят и работят и продължават да ги пазят.

До старта на кампанията остават:

Тази година Кампанията по пролетното почистване се организира на три етапа:

  • „Аз чистя и пазя моя квартал” от 04.04. - 10.04.2016 г. – почистване на прилежащите територии към жилищни сгради, дворове, държавни и общински учреждения, паркове, детски и спортни площадки, градинки, междублокови пространства, затревяване на свободни общински площи и др., засаждане на растителност.
  • „Чиста и зелена София” от 11.04.- 17.04.2016 г. – почистване и озеленяване на училищни дворове, детски заведения, територии около паметници, затревяване на свободни общински места, засаждане на дървета, нискостеблени храсти и цветя в градинки и паркове, възстановяване на пейки /подмяна на счупени летви/ и боядисване на същите; премахване на изоставени, ръждясали табели от стълбове по улици и булеварди, почистване на ел. табла от агитационни материали и др.
  • „Привлекателни и уютни места за отдих и туризъм” от 18.04.- 27.04.2016 г. - почистване на територии около манастири, крайградски места и зони за отдих, затревяване на свободни площи и залесяване.

sarahwatz_joomla

Ние осигуряваме

Логистика на кампанията, чували и ръкавици, посадъчен материал, информация за местата, които ще се почистват и начин как се включат доброволци на телефони 987 5555, 9870606 и на телефоните на районните инспекторати от 09.00 до 11 .00 ч. и от 15.00 до 16.00ч.

Важно е да знаят гражданите, че:

Да не изхвърляме отпадъците, събрани от почистването на тавани, мазета, общи части на сгради, в контейнери за битови отпадъци и разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Събраните от почистването отпадъци да се поставят в чували до контейнери за битов отпадък.

Да не изхвърляме строителни отпадъци от ремонтни дейности или строителни площадки в контейнери за битови отпадъци и разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Да не изхвърляме опасни отпадъци в контейнери за битови отпадъци и разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Да не изхвърляме излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в контейнери за битови отпадъци и разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Да не кастрим, режем, премахваме клони на дървета и храсти без разрешително от Районната администрация.