Slide background
ЕТАП 1
ЕТАП 2
20 март - 31 март
Включи се и почисти своя квартал  
Чиста и зелена София, без пластмасови отпадъци  
ПРОЛЕТНО  
ПОЧИСТВАНЕ  
2019  
01 април - 15 април
До края на кампанията остават:

АНКЕТА

Има ли ефект от кампанията по Пролетното почистване?

Променя ли се възприятието на хората към околната среда?

 Традиционната кампания – Пролетно почистване на Столична община започва от 20 март 2019 г. и  ще продължи до 15 април  2019 год. под мотото

  „ Да почистим София . Включи се и ти“.

  Заедно всички да се включим в инициативите, с цел    да превърнем града, в който живеем, учим и работим в  още по- привлекателно, по – чисто, по- зелено и по - уютно място.


      Кампанията ще протече на два етапа :
 • Първи етап: „ Включи се и  почисти  своя квартал” от 20.03. – 31.03.2019 г. – почистване на  прилежащите територии към жилищни сгради, еднофамилни къщи, дворове, паркинги, държавни и общински учреждения, паркове, детски и спортни площадки, градинки, междублокови пространства, училищни дворове, детски заведения, разлепени листовки по стълбове, дървета, елтабла, боядисване на ел. табла и др. съоръжения.
 • Втори етап: „ Чиста и зелена София, без пластмасови отпадъци” от 01.04.- 15.04.2019 г. – почистване и озеленяване на общински  територии  и тревни площи  по улици и булеварди,  деретата и  корита на реките, като превенция на риска от наводнения.
Затревяване на свободни общински места, насипване  с  чакъл, трошен    камък, поставяне на кашпи на детски площадки и междублокови градинки, засаждане на  дървета, нискостеблени храсти и цветя в градинки и паркове, възстановяване на пейки  /подмяна на счупени летви/ и боядисване на същите; премахване на изоставени, ръждясали табели от стълбове по улици и булеварди, територии около манастири, крайградски места и  зони за отдих.
 • Създадена е организация за координиране дейността по пролетното почистване, като на телефона на ОЦ 987 55 55  и 93 77 566 в периода на кампанията (вкл. събота и неделя), гражданите ще могат да подават своите сигнали, предложения и др., за времето от 09.00 до 17.00 ч.
 • Изготвен е Призив - обръщение  към гражданите на столицата за включване в пролетното почистване, като  са отпечатани и раздадени     10 000 бр. листовки.
 • За кампанията по пролетното почистване са  осигурени 50 000 бр. чували и 20 000 бр. ръкавици, които ще се раздават в районните  инспекторати по места.
 • Информация за кампанията е публикувана  на електронната страница  на  Столичен инспекторат и  Столична  община.
 • Откриване - 20  март 2019 г. в 51-во СУ “Елисавета Багряна“ – район „ Красно село“ от 11.30 ч. , ул. „Софийски герой“  № 28.
Старт на кампанията ще дадат децата от 51-во  СУ „Елисавета Багряна“ - район „Красно село“ с дейности по почистване, засаждане на дървета, растителност, възстановяване и боядисване на пейките за отдих в училищния двор.

Кампанията ще протече на два етапа :

1

ЕТАП

Заедно да почистим, поддържаме и пазим своя квартал”

почистване на прилежащите територии към жилищни сгради, еднофамилни къщи, дворове, паркинги, държавни и общински учреждения, паркове, детски и спортни площадки, градинки, междублокови пространства, затревяване на свободни общински площи и др., засаждане на растителност.

 26.03. - 15.04.2017 г.

2

ЕТАП

За по-чиста и зелена София

озеленяване на училищни дворове, детски заведения, територии около паметници, затревяване на свободни общински места, засаждане на дървета, нискостеблени храсти и цветя в градинки и паркове, възстановяване на пейки /подмяна на счупени летви/ и боядисване на същите; премахване на изоставени, ръждясали табели от стълбове по улици и булеварди, почистване на ел. табла от агитационни материали, рисуване от спонсори. Почистване на територии около манастири, крайградски места и зони за отдих, затревяване на свободни площи, засаждане на дървета, нискостеблена растителност, цветя.

18.04.- 21.04.2017 г.

 

Ние осигуряваме:

1. Създадена е организация за координиране дейността по пролетното почистване, като на телефона на ОЦ 987 55 55 и 93 77 566 в периода на кампанията (вкл. събота и неделя), гражданите ще могат да подават своите сигнали, предложения и др., за времето от 09.00 до 17.00 ч.
2. Утвърдените План програма и Календарен план са изпратени до кметовете на райони, общинските дирекции и фирми, ангажирани в подготовката и провеждане на пролетното почистване.
3. Изготвен е Призив - обръщение към гражданите на столицата и са отпечатани – 10 000 бр. листовки.
4. За кампанията по пролетното почистване ще бъдат осигурени 50 000 бр. чували и 20 000 бр. ръкавици.
5. Изпратени са покани до строителни и транспортни фирми – 135 бр. за включване в кампанията с транспортна и товарачна техника, която ще бъде насочена към районните администрации за почистване на нерегламентираните сметища.
6. Откриване - 26 март 2018 г. в 74-то СУ “Гоце Делчев“ - район „Връбница“ от 11.00 ч.
Старт на кампанията ще дадат децата от 74 СУ „Гоце Делчев“ и техните родители в район „Връбница“ с дейности по почистване, засаждане на дървета, растителност, възстановяване и боядисване на пейките за отдих в училищния двор.
>

Какво трябва да знам по време на кампанията:

1. В контейнерите за битов отпадък и тези за разделно събиране на отпадъци от опаковки не се поставят:

Отпадъци от почистването на мазета, тавани и общи части на сгради строителни отпадъци от ремонтни дейности Oпасни отпадъци Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
2. Събраните от почистването отпадъци да се поставят в чували до контейнерите за битов отпадък.

3. Да не кастрим, режем, премахваме клони на дървета и храсти без разрешително от Районната администрация.

4. Клони от кастрене на дървета и храсти да се поставят в тревните площи на разстояние от контейнерите за битов отпадък, с цел да не се смесват с едрогабаритните отпадъци.

Събиране на текстилни отпадъци

Столична община е разположила 22 броя специализирани контейнери за текстил и кожени отпадъци и предстои зареждане на нови места.

Събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Събирането на опасни отпадъци от домакинствата става чрез организираната система на Столична община от „Балбок Инженеринг“ АД. Такива отпадъци са лакове и бояджийски материали, живак и живаксъдържащи уреди, домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, фармацевтични продукти / лекарства с изтекъл срок на годност/. Системата е организирана чрез заявка на телефона на фирмата 0700 11 750 и чрез мобилен пункт, като графикът за събиране може да се намери тук.

Събиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване

Събирането на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване става чрез организираната система на Столична община от следните две фирми:
1. "Екобултех" АД за районите „Красна поляна" и „Овча купел";
телефон за приемане на заявки: от понеделник до петък 02/441 50 56, 02/441 50 57,
02/441 50 58, 0888 602 916, а за събота на телефон 0888 602 916.
2. „Елтехресурс" АД събира излязло от употреба електронно и електрическо оборудване от всички останали райони на територията на Столична община. Телефон за приемане на заявки: 0800 14 100, 0886 229 956 и 0884 610 254

Места за почистване

Списък на речни участъци със замърсени брегове от битов отпадък

 1. Река Боянска – участък от ул. „Преки път“ до ул. „Иван Сусанин“, район „Витоша“.

 2. Река Боянска – участък от ул. ‚Вихрен“ до бул. „Тодор Каблешков“, район „Витоша“.

 3. Река Боянска – участък от бул. „Тодор Каблешков“ до покрит участък, район „Красно село“.

 4. Река Перловска – участък от ул. „Бяла черква“ до ул. „Емил Берсински“, район „Триадица“.

 5. Охранителен канал в Западен парк – участък след ул. „Суходолска“, район „Красна поляна“.

 6. Река Какач – участък от ул. „Атанас Цветанов“ по течението в Северен парк, райони „Връбница“ и „Надежда“.

 7. Река Суходолска – участък в жк „Надежда – 1“ по ул. „Хан Кубрат“, район „Надежда“.

 8. Река Владайска – участък между бул. „Първа Българска армия“ и ул. „Жак Дюкло“, райони „Сердика“ и „Подуяне“.

 9. Река Слатинска – участък след бул. „Владимир Вазов“, район „Подуяне“.

 10. Река Владайска – участък след пл. „Сточна гара“ при ул. „Индустриална“, райони „Сердика“ и „Подуяне“.

 11. Река Перловска – участък след ул. „Резбарска“, район „Подуяне“.

 12. Река Аджибарица – участък в Ловен парк, район „Изгрев“.

 13. Река Банска – участък при ул. „Отец Паисий“, район „Банкя“.

 14. Река Боянска бара – участък след мост на ул. „Тодор Джебаров“, район „Триадица“.

 15. Река Банишка – участък от ул. „Александър Москов“ до ул. „Филип Аврамов“, район „Младост“.

 16. Река Кремиковска – участък от ул. „Радивоя“ до ул. „Пролет“ в кв. Кремиковци, район „Кремиковци“.

 17. Дере в с. Герман – участък успореден на ул. „Хан Крум“, район „Панчарево“.

 18. Река Владайска – участък при пешеходна пасарелка до манастир „Свети Мина“, район „Кремиковци“.

С П И С Ъ К НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ ОТ ДОБРОВНОЛЦИ ПО ПРОЛЕТНОТО - 20.03.2019 г. - 15.04.2019 г.

1. Средец Парк "Борисовата градина"
     
2. Възраждане  
    Парк "Св. Никола"
     
3 Изгрев Лесопарк "Борисовата градина" от бул. "Яворов" до ул. "Незабравка"
    Парка при КАТ
    Ловен парк от бул. "Симеоновско шосе" до Дианабад
    Борисова градина от към Парк хотел "Москва"
4 Лозенец  
    Лесопарк "Борисова градина":
    Ловен парк
    Лесопарк "Кошарите" от бул. "Вапцаров"- ул. "Козяк"- ул. "Ран Босилек"
    Лесопарк "Дъбовата гора"
    Градина "Корабчето" на бул. "Джеймс Баучер"
     
5 Подуяне  
    Кв. "Левски" Г -/ Могилата / до комплакс "Варадеро" 
    Тревните площи на Източната тангента
     
6 Слатина Парк "Гео Милев"
    Парк "Слатинска река"
    Парк "Робов дол"
    Източна тангента между кв. "Хр.Ботев" и летището
    кв. "Хр.Ботев" ул. "529"
     
7 Триадица  
    Южен парк - боядисване на пейки 
    Южен парк - при езерото
8 Красна поляна  
    Лесопарк "Барите"- кв. Факултета
    Парк "Св. Петър и Павел" кв. Разсадника
    Западен лесопарк 
    Юбилейна гора ул. "Житница"
9 Надежда Парк "Надежда" / Северен парк /
     
10 Искър Парк "Врана"
    Парк "Езерото"
     
11 Студентски  
    Парк "Въртопа" - покрай река Рекмарица
     
12 Витоша  
    Кв. Княжево - последна спирка на тр. № 5
    Кв. "Симеоново" под  лифтовата станция
    Местност "Брезовица" покрай поделението на ВВС
     
13 Люлин Бул. "Сливница" /"Европа" /след Околовръстен път-
    тревните площи
    Ул. "Филиповско шосе" пътя за гр. Банкя
    Разклона за гр. Банкя - автомагистрала"Люлин"
     
14 Връбница  
    Тревните площи по бул. "Ломско шосе" от Околовръстен път до кв. Волуяк - дясна страна
     
15 Панчарево ВЕЦ "Кокаляне" и по опречието на реката
    Парк "Панчарево- плаж "Корали"
    Местност "Камбаните"
    Местност "Урвич"
    Прилежащите територии около Спортна гребна база
     
16 Кремиковци Манастира " Св.Мария Магдалина"
    Природен парк "Витоша"- за контакти-Директор ландш.арх.Снежана Петрова - 02 980 5688

Районни инспекторати

  Резултати от кампанията Пролетно почистване 2018

  УЧАСТНИЦИ

  26.03.- 28.04.2018 г.

  • Граждани, фирми, ведомства, учреждения, търговски дружества, неправителствени организации, клубове и др.

                    13 920  доброволци

  • Техника, взела участие в почистването:

     1 458   бр. специализирани  машини, от тях:
     ♦  1 371  бр. на фирми изпълнители
     ♦      39   бр. на спонсорски фирми 

  • Спонсори, предоставили техника – дарение

     ♦    87 бр.

  • Спонсорство от фирмите изпълнители
  • техника – 45 бр., извозено количество отпадъци - 159, 460 т  на стойност – 13253, 526 лв.
  • Транспортирани отпадъци    до депо «Враждебна»

  ♦  ЕГО      -  6 266, 093  т
  ♦  От нерегл. сметища -  677, 140 т.
  ♦  ОБЩО:  - 6 943, 233 т

  • Нерегламентирани сметища по данни на районните администрации

    ♦ регистрирани  -  66   броя
     ♦ почистени    -   44   броя със спонсорска техника

  • Транспортирани  биоразградими отпадъци /зелени и клони/ до                                      инсталация- «Хан Богров»

              368,740  тона

  • Засадена растителност                                                                      / дървета, цветя, нискостеблени храсти / в градинки, детски площадки и междублокови простванства в т.ч.
  • Министерство на околната среда и водите -  15 бр. дървета и 10 бр. цветя
  • БЧК  - Панчарево – 14 бр. дървета, храсти – 10 бр. и  рози – 15 бр.

            - 74 ОУ – 95 бр. рози, храсти, дървета, туи.

  • - Кв. Абдовица – по поречието на р. Искър засадени от доброволци - тополи , акации, американски дъб – 80 бр
  • Почистване и облагородяване на манастира „Мария Магдалина“  засадени 10 бр. дървета.
  • Почистване и облагородяване на територията на Студентски град и  засаждане на 10 бр. дървета, 40 бр. храсти и 200 бр.

   

                     5 435  броя, като продължава засаждането

  • Възстановени и боядисани  пейки и съоръжения

  Общо:    303  бр.

  •  По инициатива на Столичен

  инспекторат – почистени  24 бр. градинки, възстановени и боядисани пейки - 160 бр., детски съоръжения - 61 бр. , продължава  дейността.

  • 74 СУ-р-н „Връбница“ възстановени и боядисани -  20  бр. пейки и пергули
  • Парк „Врана“ боядисани – 39 бр. пейки и  17 бр. кошчета
  •  Продължава възстановяването и боядисването на пейки от доброволци

   

  • Събран текстил от домакинствата, чрез стационарни и  мобилен пункт

  10 т,  продължава събирането

  • Събрани стари  гуми от домакинствата

  7 000 броя, продължава събирането

  • Почистени  междублокови

  пространства, градинки, детски площадки, училища, детски заведения                                    

      2 918,180  дка                                    

  Благодарение на реализираните  инициативи и включването на доброволци в традиционното пролетно почистване – 2018 г. бяха извършени дейности, които спестиха на данъкоплатеца 39 365, 42 лв. само за периода от 26 март до 28 април  в т.ч. :

  • Събиране и транспортиране на  отпадъци от пролетното, биоразградими / зелени / и ЕГО – 159, 460 т на стойност   - 13 253,53 лв. със спонсорска техника от фирмите изпълнители.
  •  Почистване на нерегламентирани сметища и извозени 680 т отпадъци на стойност – 13 600 лв. със спонсорска техника от дарения.
  • Възстановени и боядисани пейки и детски съоръжения с  доброволен труд от граждани – 303 бр., и  от служители на Столичен инспекторат – 160 бр. пейки и 61 бр. детски съоръжения, като са закупени материали  на стойност – 3 511,89   лв.
  • Засадена растителност  с доброволен труд от граждани – 5 435 бр. дървета, храсти  и цветя на стойност - 6000 лв.
  • Направени са оборки на междублокови пространства, обществени места, детски площадки с обща площ 2918 дка на стойност – 3000 лв.
  • Трудът на 13 920 броя доброволци включили се по време на кампанията няма финансово измерение.

  Продължават мероприятията по засаждане на растителност, възстановяване и боядисване на  пейки и детски съоръжения, премахване на ръждясали табели от улични стълбове, боядисване с антиплакатна боя на стълбове  за улично осветление, затревяване на свободни общински места.

  Дизайн и разработка Комтехсис

  Search